" انگشت‌های بتونی زمین‌"

@BehzadRahimi89


آسمان‌خراش‌ها 

انگشت‌های بتونیِ زمین‌اند 

هر سال که برج‌های بلند‌تر می‌سازند

زمین دستش را بلند می‌کند 

برای لمس تو 

 

من زمینم 

نگاهم کن 

روزی چند ساعت 

با کُره‌های سوزانِ درون حدقه‌ات،

خوب نگاهم کن

تن‌ام را 

سلول‌های خورشیدی پوشانده‌است


نزدیک‌تر بیا 

بگذار بسوزم 

نزدیک‌تر بیا

مرا بکش


من،

همیشه فکر می‌کردم 

چیزهای کشنده را دوست ندارم 

عشق، 

عشق خلافش را ثابت کرد 

 

با من بمان 

زندگی ساده‌ست 

بیست و یک درصد اکسیژن داریم 

نیم درصد آب شیرین 

و چند خط شعر 

 

خورشید من

وقتی زمین عاشق می‌شود 

خودش را رها می‌کند

از هر چه مدار است

آرام در آغوش‌ات می‌غلتد 

و 

هر چه در آغوشت اتفاق بیفتد را 

دوست دارم 

حتی مرگ ...#بهزاد_رحیمی

کانال:

https://telegram.me/joinchat/BZocITvWC6NBhYGliWK68g

منبع : شعرهای بهزاد رحیمی |انگشت های بتونی زمین
برچسب ها : زمین